De filosofie van kinderrechten

garden

Ieder kind wordt geboren met bepaalde rechten. Ze hebben recht op leven en de beste ontwikkeling, wat betekent dat regeringen alles moeten doen om in hun basisbehoeften te voorzien. Kinderen hebben rechten zoals het recht om bij hun geboorte te worden ingeschreven, een door de overheid erkende officiële naam te hebben en een nationaliteit te hebben. Kinderen hebben het recht om hun ouders te kennen en door hun ouders verzorgd te worden. Het recht op identiteit strekt zich ook uit tot kinderen, die het recht hebben om officieel vast te leggen wie ze zijn. Dit identiteitsbewijs kan hen niet worden afgenomen.
Rechten van een kind

Het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) bevat een reeks basisrechten voor kinderen. De VN beschouwt kinderrechten als “universeel” omdat ze voor iedereen gelden. De VN definieert een kind als ieder mens onder de 18 jaar. Deze rechten zijn onderling afhankelijk en ondeelbaar. Dit betekent dat kinderen dezelfde bescherming en respect moeten krijgen als ieder ander mens.
ontwikkelingsrechten

De ontwikkeling van jonge kinderen wordt beïnvloed door de opvattingen die ze hebben over hun behoeften, hun recht om eerlijk te worden behandeld en hun recht om een ​​actieve rol te spelen in hun gezin en gemeenschap. Ontwikkelingsrechten voor kinderen beginnen met een verbintenis om deze belangen te respecteren. Zonder dit wordt het recht op ontwikkeling niet gerealiseerd. Om het recht op ontwikkeling te realiseren, moeten overheden met kinderen samenwerken om ervoor te zorgen dat ze de zorg en het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben.
Morele rechten

Bij het bespreken van morele rechten richten filosofen zich vaak op generieke mensenrechten. De morele status van bepaalde mensen – zoals kinderen – wordt in dergelijke discussies zelden benadrukt, omdat er geen rekening wordt gehouden met hun leeftijd en rijpheid. De vraag of kinderen morele rechten hebben is ook interessant in vergelijking met de traditionele scheiding tussen liberale en conservatieve politieke filosofieën. De kwestie van kinderrechten is het onderwerp geweest van vele filosofische debatten, die licht hebben geworpen op de aard en waarde van rechten.
Zelfbeschikkingsrecht

Als het vaandel van de Kinderrechtenbeweging stelt het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind dat beslissingen die kinderen aangaan, moeten worden genomen met het belang van het kind in gedachten. In feite zijn alle artikelen van het Verdrag opgesteld met dit principe in gedachten. Farson stelt echter dat totale zelfbeschikking niet de beste manier is om een ​​kind in welke context dan ook gelijke rechten te geven. Dit argument gaat om verschillende redenen mank, waaronder het feit dat de cognitieve ontwikkeling van een kind zich pas in de adolescentie of volwassenheid volledig ontwikkelt.
Privacyrechten

De Britse regering heeft onlangs een nieuwe wet op de gegevensbescherming aangekondigd die tot doel heeft mensen meer controle over hun persoonlijke gegevens te geven en ze beter te beschermen in het digitale tijdperk. In dit artikel kijkt Sonia Livingstone naar de implicaties van het wetsvoorstel voor de privacyrechten van kinderen en bespreekt ze enkele gebieden waarop nog moet worden gewerkt. Hier zijn enkele van de belangrijkste zorgen die ze benadrukt. Lees ook verder voor informatie over hoe u het wetsvoorstel kunt steunen. Laten we elk van deze problemen eens nader bekijken.